สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลประกาศขายทอดตลาด

สำนักงานปฏิรูปทีึ่ดินจังหวัดสตูล ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขัยเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักส์ ขนาดกระบอกสูบ 2,477 ซีซี หมายเลขทะเบียน นข 10 สตูล  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล(หลังใหม่)  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7471 1160 / 0 7472 3172

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแจ้งประกาศเลื่อนวันขายทอดตลาดออกไปก่อน อย่างไม่มีกำหนด


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar