“ไรเดอร์ควนโดน ” นวัตกรรมใหม่เพื่อรับมือโควิด19

“ไรเดอร์ควนโดน ” นวัตกรรมใหม่เพื่อรับมือโควิด19 นางธิดา เหมือนพะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดน ได้จัดตั้งทีมไรเดอร์ หรือชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นมา เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แบบเชิงรุก ซึ่งจะสะดวกรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วยแบบรักษาตัวเองที่บ้านหรือ Hi เป็นการสนับสนุนทีมแพทย์และรองรับผู้ติดเชื้อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar