“ท่องเที่ยววิถีใหม่ ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สตูล…เมืองแห่งความผาสุก”
📢📢“ท่องเที่ยววิถีใหม่ ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สตูล…เมืองแห่งความผาสุก”
👉👉จังหวัดสตูล เปิดท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะและท่องเที่ยวทางทะเล
รับเฉพาะนักท่องเที่ยวจองล่วงหน้า ยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบ Walk in ทั้งนี้เพื่อการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างสูงสุด
ตั้งแต่ 15 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป 👇👇

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar