โครงการ "บ้านน้อยในนิคม" หรือสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อนและคนไร้ที่พี่ง ของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล

โครงการ "บ้านน้อยในนิคม" หรือสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อนและคนไร้ที่พี่ง ของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar