สตูล...เมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน ท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม
สตูล...เมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน ท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม ที่ผสมกลมกลืนได้อย่างลงตัว ทั้งพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ หรือศาสนาอื่นๆ ที่ทุกคนต่างมีความรับผิดชอบในฐานะของศาสนิกนั้นๆ ด้วยการ "แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง" ของกันและกัน ที่เรียกได้ว่า จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมที่เห็นได้เด่นชัดเสมอมา
.................
ที่นี่...สตูล
ที่นี่...ชายแดนใต้

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar