เรื่องราวดีๆ ที่นี่..สตูล ที่นี่..ชายแดนใต้
เรื่องราวดีๆ ที่นี่..สตูล
ที่นี่..ชายแดนใต้
📍📍วันนี้ ทีม Admin มีเรื่องราวดีๆ มาฝากสมาชิกแฟนเพจทุกท่าน นั่นคือ เรื่องของ ห้องสมุดเคลื่อนที่ออกให้บริการพี่น้องประชาชน ส่งเสริมการรักการอ่าน ของ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ที่ดัดแปลงรถซาเล้ง เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการให้แก่พี่น้องประชาชน
📍📍หากท่านใด ได้มีโอกาส ไปเที่ยว ที่หลาดสวนไผ่ ผัง7 ณ วัดนิคมพัฒนาราม(วัดผัง 7) อ.มะนัง จ.สตูล ท่านก็จะ ได้พบกับ รถซาเล้ง ที่เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ของ กศน. อำเภอมะนัง มาให้บริการ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์หรือวันที่มีการจัดตลาดนัดพิเศษ
📍📍โดย น.ส.นริศรา พงศ์หลง บรรณารักษ์ กศน.อ.มะนัง จ.สตูล เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือประชาชนทั่วไป ห่างเหินจากการอ่านหนังสือ เนื่องจาก มีการค้นหาข้อมูลความรู้ และข่าวสารต่างๆ หรือแม้แต่ ความบันเทิง ผ่านทางสมาร์ทโฟน ซึ่งวิถีชีวิตเปลี่ยนตามเทคโนโลยีที่เจริญขึ้น ซึ่งในอดีตจะมีการเข้าไปศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดประชาชน หรืออ่านจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ จึงเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้ กศน .อำเภอมะนัง ภายใต้การมีส่วนร่วม ของศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ ได้หากลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการอ่านได้มากขึ้น จนเกิดเป็นแนวคิดการนำเอารถซาเล้ง มาเป็นรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านให้บริการประชาชน โดยเริ่มจากการหารถเพื่อทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งได้รับบริจาครถจักรยานยนต์จากนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล เขต 2 และ กศน. ร่วมกับศิษย์เก่า หาเงินอีกส่วนหนึ่งนำมาตกแต่งรถ เพื่อออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตอำเภอมะนัง เช่น ตลาดนัดชุมชน กิจกรรมอำเภอยิ้ม และโครงการบ้านสู่ชุมชนในพื้นที่
📍📍น.ส.นริศรา พงศ์หลง เล่าอีกว่า ปัจจุบัน รถห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กศน. เริ่มเป็นรู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะที่หลาดสวนไผ่ ผัง 7 เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น. โดยนำรถห้องสมุดเคลื่อนที่มาจอดทั้งวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ที่สนใจได้อ่านหนังสือที่จัดเตรียมไว้ภายในรถ มีทั้งหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการเกษตร สาระสุขภาพ สมุนไพรแก้โรค และนิตยสารความบันเทิง เป็นต้น
📍📍นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร้อยลูกปัด ที่ใช้เป็นสายสร้อยคล้องแมส สร้อยข้อมมือ ระบายสี หรือกิจกรรมอื่น ๆ ม่เสริมเพิ่มเติมจากการให้บริการหนังสือ ซึ่งทำให้เด็ก ๆ มีความสนใจมากขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม ที่มีการดัดเเปลงภายใต้กาดำเนินงานของ กศน.ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จำกัดด้วยงบประมาณและบุคลากร แต่สามารถให้บริการเพื่อ ส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
...........................
สุภา ด้วงนุ้ย/เรียบเรียง
ศุภพิชญ์ ดวงไข/ภาพ
ส.ปชส.สตูล📍📍

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar