จังหวัดสตูล ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

จังหวัดสตูล ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

----------------------------------------

วันนี้ (19 พ.ย. 66) เวลา 13.09 น. ที่วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายกิติศักดิ์ มูสิกสง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดยมีพระธรรมวชิรเวที เจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โอกาสเดียวกันนี้ ประธานในพิธี ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 6 โรงเรียนด้วย

.

สำหรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 นายกิติศักดิ์ มูสิกสง ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ทั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย และทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ที่วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,356,708 บาท

.

สำหรับ “กฐินพระราชทาน” เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้ที่กราบบังคมทูลขอพระราชทานไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง 16 วัด เหตุที่เกิดกฐินพระราชทาน เพราะว่าปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคล องค์กร บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้ากฐิน ไปถวายแทนพระองค์ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงแห่งใดแห่งหนึ่งจะต้องจองกฐินไว้ล่วงหน้าก่อน โดยติดต่อที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตามระเบียบ และควรถวายหลังวันแรม 6 ค่ำ เดือน 11 หรือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดกฐินวันแรกแล้ว

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

19 พ.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar