ผู้ว่าฯ สตูล เข้ารับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566

ผู้ว่าฯ สตูล เข้ารับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566

----------------------------

วันนี้ (19 พ.ย. 66) ที่ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เข้ารับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 สมัยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีมอบรางวัล ภายในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 เฉลิมฉลอง 90 ปี หอการค้าไทย และนอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “The time to act is now พลิกวิกฤต ฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

.

สำหรับ “รางวัลสำเภาทอง” หอการค้าไทย ได้ดำเนินการมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ มีโอกาสเข้าร่วมใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด ด้านการบริหารราชการจังหวัด และด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการเป็นผู้นำพัฒนา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด ตามยุทธศาสตร์การบริหารงานราชการแบบมีส่วนร่วม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ภาพ : หอการค้าจังหวัดสตูล

ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

19 พ.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar