เลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ประชุมหารือข้อราชการและรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ศอ.บต.

เลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ประชุมหารือข้อราชการและรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ศอ.บต.

-----------------------------------------------------

วันนี้ (20 พ.ย. 66) ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดสตูล และร่วมประชุมหารือข้อราชการและรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ศอ.บต. โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

.

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การพบปะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสตูลวันนี้ เพื่อขออนุญาตมาทำงานร่วมกับจังหวัด และทุกส่วนงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ ศอ.บต. เป็นทีมเดียวกับจังหวัด เป็นหน่วยสนับสนุนภารกิจงานด้านการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสตูล และอีกทั้ง 4 จังหวัด ให้ทำงานเป็นแพ็คเป็นทีมเดียวกัน และมองภาพใหญ่ร่วมกัน ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความกินดี อยู่ดีมีเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนา ตามศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ บุคลลากรที่มีความสามารถ และด้านการท่องเที่ยวเป็นพื้นที่เหมาะสมที่น่าจะพัฒนาให้เป็นเมืองพิเศษด้านการท่องเที่ยว และใช้โอกาสนี้ในการหารือแก้ไขปัญหาด่านชายแดนต่อไป

.

ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการยังมีการเสนอการพัฒนาในมิติต่างๆ เพื่อเป็นหัวข้อในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ในอนาคต อาทิ การพัฒนาด่านชายแดนวังประจันให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และโครงการ Twin City ซึ่งเป็นโครงการโดยการจับคู่ 5 รัฐของมาเลเซีย กับ 5 จังหวัดของไทย เพื่อเป็นเมืองพี่เมืองน้องในการพัฒนาการค้าชายแดนร่วมกัน เป็นต้น

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

20 พ.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar