รองผู้ว่าฯ สตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ณ โรงเรียนเพียงหลวง อำเภอละงู

รองผู้ว่าฯ สตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ณ โรงเรียนเพียงหลวง อำเภอละงู

----------------------------------------------------------------------

วันนี้ (23 พ.ย. 66) ที่โรงเรียนเพียงหลวง หมู่ที่ 5 บ้านสุไหงมูโซ๊ะ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารอำเภอละงู โดยมีนางนงคราญ ธรรมเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายภาษิต พิศาลสุทธิกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นายอำเภอละงู หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พมจ. อสม. ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น รวมถึงคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

.

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 18 คน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของสภากาชาดไทย พร้อมได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการออกให้บริการและพบปะกับประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคมให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง โดยในวันนี้มีการให้บริการ ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทย (ตรวจวินิจฉัย จ่ายยาสมุนไพร) ให้คำปรึกษาโรคมะเร็งเต้านม บริการทางทันตกรรม รวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผู้รับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป 42 คน ทันตกรรม 25 คน (ตรวจฟัน 25 คน /ถอนฟัน 4 คน/ 5 ซี่ / ทาฟลูออไรด์วานิช 21 คน) แพทย์แผนไทย 47 คน กายภาพบำบัด 10 คน และสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 12 คน

.

หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสตูล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จำนวน 2 คน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ถุงธารน้ำใจเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่ได้รับความลำบากในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนชน เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชนให้เร็วที่สุด

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

23 พ.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar