จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

------------------------------------------------------------

วันนี้ (24 พ.ย. 66) ที่อาคารเย็นศิระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ประกอบด้วย กระเป๋าเป้ จำนวน 820 ใบ ผ้าห่มนาโน จำนวน 227 ผืน ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (20 ลิตร) จำนวน 6 แกลลอน ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก (25 กิโลกรัม) จำนวน 1 กล่อง หนังสือบริจาค จำนวน 1 กล่อง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคระห์ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

.

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล เป็นสถานศึกษาประเภทอยู่ประจำจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสงขลา ตรัง และพัทลุง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทประจำ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 805 คน เป็นนักเรียนอยู่ประจำทั้งหมด ประกอบด้วย นักเรียนชาย 435 คน นักเรียนหญิง 370 คน มีผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรรวมทั้งสิ้น 104 คน โดยมีนางสุพรรณนา แก้วเพิ่มพูน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ซึ่งบริหารจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และปลูกฝังการเริ่มสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

24 พ.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar