จังหวัดสตูล ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566

🌟🌟วันนี้ (25 พ.ย. 66) ที่ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่บุคลการทางการลูกเสือทุกหน่วยเหล่าได้ถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน ตลอดจนแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตา และความจงรักภักดี โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีกว่า 1,000 คน

.

🌟🌟นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสตูล กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้นต้องมีกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ ต่อมาได้ทรงเล็งเห็นถึงการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ในการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

.

🌟🌟ทั้งนี้ จึงทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระองค์ได้ทรงดำเนินการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะการปกครอง และฝึกอบรมลูกเสือในกองที่ตั้งใหม่ ด้วยพระองค์เอง และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกมณฑลของประเทศเพื่อฝึกอบรมเด็ก และเยาวชนของชาติไว้เป็นกำลังในการป้องกันชาติบ้านเมืองและเป็นพลเมืองดีเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar