จังหวัดสตูล โดยเทศบาลเมืองสตูล จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

วันนี้ (27 พ.ย. 66) ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

.

สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น สนุกสนาน มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงเป็นจำนวนมาก เทศบาลเมืองสตูลได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการประกว ดต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไป

.

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงของเยาวชน , การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ , การประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ , การแสดงดนตรี และศิลปินดารารับเชิญ คุณซีน ภัสธรากรณ์ ซึ่งมาร่วมมอบความบันเทิงให้กับน้องชาวจังหวัดสตูลในค่ำคืนนี้อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar