จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาบริเวณริมคลองฝ่ายดุสน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

วันนี้ (2 เม.ย. 67) ที่บริเวณริมคลองฝ่ายดุสน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาบริเวณริมคลองฝ่ายดุสน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองฝ่ายดุสนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสะอาดตา

.

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar