จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567

จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567

-----------------------------------------------

วันนี้ (5 เม.ย. 67) ที่บริเวณวัดควนกาหลง หมู่ 7 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นายชัยวุฒิ บัวทอง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 โดยมีนายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอควนกาหลง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดควนกาหลงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสะอาดตา

.

สำหรับวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายน เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น มีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จาก กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 มักเรียกกันว่า สมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยาม โดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ได้สืบสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบัน มี 10 รัชกาล รวมระยะเวลาแล้วกว่า 240 ปี

.

พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงตั้ง “พระราชปณิธาน” ในอันที่จะทรงทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเสมอหน้า เป็นพระราชจรรยาที่สืบเนื่องมาทุกยุคทุกสมัย

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

5 เม.ย. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar