จังหวัดสตูล จัดโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การอนุรักษ์มรดกไทย

วันนี้ (5 เม.ย. 67) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแล รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสตูลประชาชนทั่วไป ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 อีกด้วย

.

สำหรับการจัดโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์ มรดกไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดสตูล สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การอนุรักษ์มรดกไทยและส่งเสริมทำนุบำรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ เสริมสร้างความเข้าใจของคนในท้องถิ่นให้เห็นคุณค่าความสำคัญและมีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลตลอดจนบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็นมรดก ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar