จังหวัดสตูล เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 และกิจกรรมรณรงค์ “ความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดสตูล

วันนี้ (5 เม.ย. 67) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 และกิจกรรมรณรงค์ “ความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดสตูล โดยมี นางสาววาสิฏฐี สาระพงศ์ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

.

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดสตูล ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียทางร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งกำหนดช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2567, ช่วงควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2567 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ประกอบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เฉลิมฉลอง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สูงกว่าช่วงเวลาปกติ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูลจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดสตูล” เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar