องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ประจำปี 2567 “สตูล อีดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮ.ศ. 1445”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ประจำปี 2567 “สตูล อีดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮ.ศ. 1445”

----------------------------------------------------

วันนี้ (5 เม.ย. 67) ที่บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายวริช วิชิต รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานสตูล) และนายวีรพล หลังการ์ต นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูล ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ประจำปี 2567 “สตูล อีดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮ.ศ. 1445” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานตลอดจนกิจกรรมภายในงานให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน

.

สำหรับงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ประจำปี 2567 “สตูล อีดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮ.ศ. 1445” ในชื่อตอน สตูลสวรรค์อาหารเลิศรส Satun Syurga Makanan องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับชมรมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูล , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานสตูล) , วิทยาลัยชุมชนสตูล , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล , เทศบาลเมืองสตูล และมัสยิดมำบัง กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อเฉลิมฉลองวันซาลามัตฮารีรายา (อิดิ้ลฟิตรี) ฮิจเราะห์ศักราช 1445 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในจังหวัดสตูล

.

ทั้งนี้ภายในงานฯ จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมเปิดบ้านทำนูหรี โดยการแจกอาหารละศีลอดให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม , การออกบูธอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดสตูล , การแสดงบนเวที ประกอบด้วย การแสดงอันนาชีด , การแสดงปันจักสีลัต จิตวิญญาณแห่งมลายู สู่วัฒนธรรมแห่งอาเซียน , การแสดงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง และลิเกฮูลู เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกาย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 12,000 บาท จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

5 เม.ย. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar