รองผู้ว่าฯสตูล นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการได้น้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน

รองผู้ว่าฯสตูล นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการได้น้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน

-----------------------------------------------------------

วันนี้ (9 เม.ย. 67) นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีนางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดสตูล นายจิรพงค์ ใจคะจัด พลังงานจังหวัดสตูล นายโกสิต จันทระ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ฯ โดยสุ่มตรวจหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท สมบูรณ์เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (ปตท.คลองขุด) , บริษัท ลอยวัฒนา จำกัด (ปตท.บ้านควน) , บริษัท ปิโตรเลี่ยมไทย คอปอเรชั่น จำกัด (PT ฉลุง) และบริษัท ทวีวัฒน์ทัศนีย์ จำกัด (บางจาก ควนโพธิ์) พบว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

.

นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการจ่ายปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงว่าถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามมาตรการของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีพี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเติมน้ำมันตามสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกันเป็นจำนวนมาก โดยการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนในระหว่างการเติมน้ำมันว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ จะต้องคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.5 % ซึ่งครั้งนี้ได้ทำการทดลองการจ่ายน้ำมันในปริมาณ 5 ลิตร กับ 20 ลิตร ใส่ในภาชนะชั่งตวงน้ำมัน เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้เห็นและมั่นใจได้ว่า น้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมแต่ละครั้งได้มาจากหัวจ่ายน้ำมันที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสถานีบริการน้ำมันที่ผ่านการทดสอบแล้ว กระทรวงพาณิชย์และจังหวัดสตูล จะออกสติ๊กเกอร์รับรองการตรวจสอบติดไว้ที่ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เห็นอย่างชัดเจน

.

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องแสดงราคาต่อหน่วยให้ชัดเจน และตรงกับราคาที่ระบุไว้ที่มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569 และหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า มีการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยการปรับแต่งแก้ไขมาตรวัดให้จ่ายน้ำมันน้อยกว่าความเป็นจริง จะได้รับโทษ จำคุก 7 ปี และปรับ 280,000 บาท อีกด้วย

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

9 เม.ย. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar