วันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี เป็นวันครู (Teachers' Day)
วันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี เป็นวันครู (Teachers' Day)
การจัดให้มีวันครู เพื่อให้นักเรียน และลูกศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดี มีวิชาความรู้
ดังนั้น ครู จึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก
ในปี 2488 ประเทศไทยมีการประกาศพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษา โดยกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 เป็นวันครูครั้งแรก
นายกรัฐมนตรี จะมอบคำขวัญวันครูเป็นประจำทุกปี สำหรับวันครูปี 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ความว่า "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต"
..................

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar