ชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ ที่นี่..สตูล ที่นี่..ชายแดนใต้
#ชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ ที่นี่..สตูล ที่นี่..ชายแดนใต้
โคกหนองนาโมเดล บ้านสวนตาจุน
………………………
สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ทีมงานชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ นำทุกท่าน มาที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เพื่อแนะนำให้รู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”ครัวเรือนต้นแบบ บ้านสวนตาจุน ซึ่งเป็น จุดศึกษาดูงาน สำหรับพี่น้องเกษตรกร และผู้ที่สนใจ จะทำการเกษตร ภายใต้โครงการ โคกหนองนาโมเดล โดยมีสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน พร้อมการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแปลงของนายสุรชา บุญจันทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เป็นเกษตรกรที่ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สู่การปฏิบัติใน ระดับตำบล และระดับครัวเรือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ เกษตรกร และประชาชนที่เป็นแรงงานในพื้นที่
นายสุรชา บุญจันทร์ เล่าว่า ได้จัดทำเป็นแปลงเรียนรู้ที่ให้สามารถศึกษาได้ง่าย โดยแยกออกเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ มีถึง 10 ฐานการเรียนรู้ มีทั้งฐานเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ฐานการเรียนรู้ช็อคโกแลต ฐานการเรียนรู้ง่ายๆ ฐานการเรียนรู้ทับทิมตูน ฐานการเรียนรู้หรางแมลงวันทอง ฐานเรียนรู้อาหารตา ฐานเรียนรู้กระดี่ได้น้ำ ฐานการเรียนรู้ HUB(ฮับ) ฐานเรียนรู้เรียนไม่จบ และฐานเรียนรู้ Infinity ซึ่งแต่ละฐานก็จะมีเรื่องราวต่าง ๆ ให้ได้เรียนรู้มากมาย ท่านใดที่สนใจอยากให้มาเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่แปลง สามารถติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์ 097 361 9498 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หรือพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ก็ได้
จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 16 แปลง ในพื้นที่ตำบลละงู อำเภอละงู และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 105 แปลง ในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล
……………………….
16 กุมภาพันธ์ 2565
ส.ปชส.สตูล

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar