"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 14 กรกฏาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น
🚫🚫เชิญชวนเข้าร่วม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ผ่านระบบลงนามออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.Application Smart อสม. 2.เว็บไซต์ http://xn--y3cri.com/ 3.เว็บไซต์ Stopdrink.com ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag