สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย
กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท DR.SULAIMAN AL HABIB MEDDICAL SERVICES GROUP CO. ประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ และนายจ้างบริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPANY LTD. ประกอบกิจการฉนวนกันความร้อนและวัสดุห่อหุ้ม
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวนโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overeseas หรือ www.lib.doe.go.th

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag