หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 "หมู่บ้านสีฟ้า" ชาวบ้านสาครเหนือ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
✳หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 "หมู่บ้านสีฟ้า" ชาวบ้านสาครเหนือ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล นำบทเรียนจากการแพร่ระบาดโควิด19 คลาสเตอร์ชุมชนท่าหว้า มาเรียนรู้เพื่อวางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag