สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 26)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 26) แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจได้อย่างทั่วถึงแก่กลุ่มเป้าหมาย
#สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag