สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำเแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องดาวน์โหลดใบสมัคร เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครให้เรียบร้อยก่อนนำยื่นในวันรับสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 074-772-109 ต่อ 10 และหมายเลข 074-772-284
http://pvnweb.dpt.go.th/satun/th และทาง www.dpt.go.th
#สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag