กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฏาคม 2565 แบ่งการแข่งขันฝีมือแรงงานออกเป็น 4 กลุ่มจังหวัด
👉กลุ่มที่ 1 จังหวัดภาคกลาง (27 จังหวัด) เจ้าภาพ : สถาบันัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
👉กลุ่มที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) เจ้าภาพ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
👉กลุ่มที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (17 จังหวัด) เจ้าภาพ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
👉กลุ่มที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (14 จังหวัด) เจ้าภาพ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฏร์ธานี
เพื่อเป็นตัวแทนภาคเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานจังหวัดสตูล
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag