จังหวัดสตูล จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
🟡🟡จังหวัดสตูล จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565
👉👉โดยได้กำหนดผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จังหวัดสตูล จำนวน 5 คน กำหนดจัดโครงการฯ ณ วันาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สามารถขอใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 (หลังเก่า) ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag