มหาวิทยาลัยนเรศร ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง ประจำปี 2565
🏆🏆มหาวิทยาลัยนเรศร ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง ประจำปี 2565
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศรและสังคม
.
โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านเสนอชื่อ
บุคคลที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถกรอกข้อมูลการเสนอ
ชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศร ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ที่
www.nualumni.nu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
#มหาวิทยาลัยนเรศร
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag