การตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ที่่ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา ก่อนลงเกาะหลีเป๊ะ ตามมาตรการป้องกันโควิด19

การตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ที่่ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา ก่อนลงเกาะหลีเป๊ะ ตามมาตรการป้องกันโควิด19


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :