จังหวัดสตูล นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รับการประเมินพื้นที่ เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล รับการตรวจประเมินและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565

วันนี้ (22 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รับการประเมินพื้นที่ โดยคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด นำทีมโดยนางสาว สุรพันธ์ ปราบกรี ผู้เชี่ยวชาญ จากกรมสุขภาพจิต และนางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 โดยจังหวัดสตูล รับการประเมินพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนก่อนจะไปแข่งขันประกวดระดับประเทศ ตามที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในเดือน กรกฎาคม 2565 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ เดินทางต่อไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อตรวจประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ให้เป็นชมรมระดับดีเด่น จากการเข้าร่วมการประกวดโครงการฯ ระดับภาคใต้ และได้ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล , นางสาวรวี คูหามุข ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล , หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมให้การต้อนรับ

โดยคณะกรรมการฯ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู ใช้ศิลปะในการเพ้นท์กางเกงยีน เพ้นท์ผ้า สามารถนำไปจำหน่ายได้ , ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นำว่าวควายสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล มาสร้างมูลค่า เติมแต่งสีสัน ลวดลาย โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ซึ่งเน้นการอบรมสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนที่หลงผิดได้มีอาชีพติดตัว เช่น การแกะลวดลายบนรองเท้าแตะ , การทำขนมผูกรัก , ผลิตผ้ามัดย้อม , เปิดจำหน่ายร้านกาแฟ , จักสานจากเส้นพลาสติก เป็นต้น

หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ รับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล โดยมีผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจ และส่วนที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลงาน

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :