จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565

จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565

-----------------------------------------------------

💥💥วันนี้ (24 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล

.

💥💥โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนในการต่อต้านยาเสพติดว่า “ข้าพเจ้า ขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เสพ ไม่ผลิต ไม่ค้า หรือให้การสนับสนุน ขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน และสังคม จะร่วมทำความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา อย่างสุดกำลัง เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

.

💥💥นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบโล่รางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " อยู่บ้านอย่างไรให้ปลอดจากยาเสพติด " และกิจกรรมประกวดโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา และ กศน. พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ปรึกษาที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียน นักศึกษา จนเกิดความรู้ความตระหนักและมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด หลังจากนั้นร่วมเดินชมนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดภายในบริเวณการจัดกิจกรรมอีกด้วย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :