โรงพยาบาลสตูล จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่าย พร้อมจำลองสถานการณ์ผู้ป่วยก่อเหตุความรุนแรง

โรงพยาบาลสตูล จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่าย พร้อมจำลองสถานการณ์ผู้ป่วยก่อเหตุความรุนแรง

---------------------------------------

🟨🟨วันนี้ (24 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น 4 โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลสตูล จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติด ตามโครงการพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บำบัดยาเสพติด โดยใช้โปรแกรมการเริ่มต้นชีวิตใหม่ (ไตรมาส 1) โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีบุคลากรทางการแพทย์ ทีมสหวิชาชีพจากเรือนจำจังหวัดสตูล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ตำรวจ อพปร. ตัวแทนจากมหาดไทย และทีมกู้ชีพกู้ภัยในเขตเมืองสตูล เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

.

🟨🟨โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอเมือง ให้มีความรู้และทักษะในการประเมินและดูแลเบื้องต้นในผู้ที่มีอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดและส่งต่ออย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน ให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติด โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ซึ่งจัดรูปแบบให้ความรู้ทางวิชาการใช้โปรแกรมการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองในพื้นที่

.

🟨🟨สำหรับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ผู้ป่วยมีอาการคลุ้มคลั่งในมือถืออาวุธประสงค์ทำร้ายบุคคลที่เข้าใกล้ตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมกู้ชีพกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือ โดยมีการเจรจาต่อรอง จากนั้นได้เข้าชาร์จตัวผู้ป่วยตามขั้นตอนก่อนส่งเข้ารักษาพยาบาลต่อไป โดยระหว่างการจำลองสถานการณ์ วิทยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ให้คำแนะนำวิธีการจัดการเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :