สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับกัญชาบ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับกัญชาบ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล

-------------------------

🔶🔶วันนี้ (28 มิ.ย. 65) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับกัญชาบ้านโตนปาหนัน

ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง นายเอกพล เหมรา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน และสื่อมวลชน กว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน หมู่5 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง

.

🔶🔶รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลจึงได้ดำเนินการ จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครบทั้ง 7 โรงพยาบาลและอีก 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ที่มีแพทย์แผนไทย ได้แก่ รพ.สต.ทุ่งนุ้ย , รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ , รพ.สต.ปากน้ำ และรพ.สต.เขาขาว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ภายใต้การดูแลแบบบูรณาการทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ซึ่งในส่วนการดำเนินงานกัญชาเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้น ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จังหวัดสตูล มีผู้ได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก)ยาเสพติดให้โทษในประเภท5 (กัญชา) จำนวน 2 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล อำเภอทุ่งหว้า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำภอควนกาหลง ซึ่งได้ดำเนินการปลูกมา 2 รอบแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 โดยได้นำส่วนช่อดอกส่งกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อผลิตยาต่อไป

.

🔶🔶สำหรับในมิติการพัฒนากัญชาเพื่อเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง คือการจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ขึ้น โดยบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกโตนปาหนัน บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ผสมผสานกับการเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชา รับประทานอาหารพื้นเมืองที่มีส่วนประกอบของกัญชา ตามวิถีชุมชน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และให้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชานำส่วนต่างๆ ของต้นกัญชามาต่อยอดทางเศรษฐกิจได้และเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับกัญชาเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar