อบต.ควนสตอ จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ชีวิตสดใส วัยสูงอายุ” ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการทุกภาคส่วน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคีเครือข่าย

อบต.ควนสตอ จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ชีวิตสดใส วัยสูงอายุ” ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการทุกภาคส่วน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคีเครือข่าย

----------------------

🔶🔶วันนี้ (30 มิ.ย. 65) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานคืนความสุขให้กับผู้สูงอายุตามโครงการ “ชีวิตสดใส วัยสูงอายุ” โดยมีนายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน นายซะรี่ย์อะซีร นุ่งอาหลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มสตรี ประธาน อสม. ประธานกลุ่มอาชีพ หน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอควนโดน ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ชมการแข่งขันการสานโต๊ะจำปาดะของผู้สูงอายุ พร้อมมอบของรางวัล และเดินเยี่ยมชมให้กำลังใจบูธจากหน่วยงาต่างๆ อีกด้วย

.

🔶🔶สำหรับโครงการ “ชีวิตสดใส วัยสูงอายุ” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ มีจำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 986 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี จำนวน 581 คน อายุระหว่าง 70-79 ปี จำนวน 276 คน อายุระหว่าง 80-89 ปีจำนวน 112 คน และอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน ซึ่งในปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลควนสตอ และภาคีเครือข่าย จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อคืนความสุขให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุให้ยังคงอยู่และสืบทอดต่อไป

.

🔶🔶โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เช่น ฟุตบอล เปตอง ชักเย่อ กอล์ฟพิสดาล ฯลฯ ซึ่งจัดการแข่งขันแล้วเมื่อวานนี้ (29 มิ.ย. 65) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เช่น การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การแข่งขันสานโคระจำปาดะ การแข่งขันทำขนมรายา การนวดแผนไทย รวมถึงกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผู้สูงอายุสอนการทำขนมต้มจากใบมะพร้าว ใบกะพ้อแก่กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ด้วย ซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานมีผู้สูงอายุตลอดจนผู้มาร่วมงานทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ สนุกสนาน และมีความสุขกับกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :