จังหวัดสตูล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสตูล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

----------------------------------------

🔶🔶วันนี้ (26 ก.ค. 65) ที่วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พระครูกิตติคุณาทร รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

.

🔶🔶โอกาสนี้ ปลัดจังหวัดสตูล ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ได้จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และการทรงงานด้านต่าง ๆ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย

.

🔶🔶จังหวัดสตูล โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์ สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา และทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :