ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณี รถพ่วงเร่ค้าขายของผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณี รถพ่วงเร่ค้าขายของผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู

-----------------------------------------

💥💥เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ได้ร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณี รถพ่วงเร่ค้าขายของผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลปากน้ำ ที่ขายบนไหล่ทางบริเวณหาดปากบารา ร่วมกับนายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู ตัวแทนแขวงทางหลวงสตูล นายกองค์บริหารส่วนตำบลปากน้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตำบลปากน้ำ

.

💥💥จากการประชุมดังกล่าว ได้ข้อสรุปให้จัดหาสถานที่เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนค้าขายบริเวณหาดปากบารา (ลานชมวิว 18 ล้าน) โดยไม่ขัดกับระเบียบและข้อกฎหมาย ในนามโครงการเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้มีผู้รับเหมารายใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าว หากมีการก่อสร้างพ่อค้าแม่ค้าจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าว โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

1.ให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการค้าขายที่เป็นคนในพื้นที่และที่อยู่ในโครงการกองทุนแม่ของดิน ว่ามีจำนวนกี่ราย

2.ให้ผู้ประกอบการค้าขายที่ไม่ได้อยู่ในโครงการฯ ใช้พื้นที่ฝั่งที่ดินเอกชน แต่ไม่คิดค่าเช่าที่

3. ให้ประชาชนร่วมกันร่างกฎระเบียบในการใช้สถานที่ลานชมวิว 18 ล้าน

4. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและพังเมือง เพื่อขอใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

.

💥💥ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตำบลปากน้ำ มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะให้ความร่วมมือในการรักษาระเบียบ ตามข้อกฎหมายของหน่วยงานรัฐต่อไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :