รองผู้ว่าฯสตูล นำทุกภาคส่วน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
รองผู้ว่าฯสตูล นำทุกภาคส่วน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
---------------------------------------------
🟨🟨วันนี้ (28 ก.ค. 65) ที่เทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
.
🟨🟨พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2495 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เสด็จขึ้นครองราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระราชบิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นพระราชพิธีครั้งที่ 12 นับตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา 237 ปี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :