จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
---------------------------------------
🟨🟨วันนี้ (28 ก.ค. 65) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณบึงปลักจิก (บ้านลุ่ม) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ สร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน และทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชา แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่
.
🟨🟨ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในการปฏิบัติดี  รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดไป
.
🟨🟨หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบึงปลักจิก เพื่อความสะอาด เรียบร้อย และสวยงามต่อไป
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :