จังหวัดสตูล เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล ประจำปี 2565 ภายใต้ “กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ การคุ้มครองสิทธิสตรี เพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศตามหลักสิทธิมนุษยชน”

จังหวัดสตูล เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล ประจำปี 2565 ภายใต้ “กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ การคุ้มครองสิทธิสตรี เพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศตามหลักสิทธิมนุษยชน”
-----------------------------------------
💥💥วันนี้ (2 ส.ค. 65) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล ประจำปี 2565 ภายใต้ “กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ การคุ้มครองสิทธิสตรี เพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศตามหลักสิทธิมนุษยชน” โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นางผกาพันธุ์ สรรค์สวาสดิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำสตรีจากทุกอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม 
.
💥💥สำหรับวันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ โดยในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ “การคุ้มครองสิทธิสตรีเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศตามหลักสิทธิมนุษยชน” ขึ้น 
.
💥💥ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ, การแสดงบนเวทีของสตรี, การเสวนาและบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิสตรีตามหลักสิทธิมนุษยชน และการเป็นกระบอกเสียงของสตรีเพื่อการพัฒนาสังคม, การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสตรี, การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ และการประกวดนางสาวกุญชร นอกจากนี้ยังมีการแสดงสุดพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :