สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565
----------------------------
วันนี้ 14 กันยายน 65 ที่ท่าเทียบเรือบ้านเขาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรม
.
สำหรับการกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่ลดน้อยลง และร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณทั่วประเทศ จังหวัดละ 300,000 ตัว และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี โดยในวันนี้ (14 ก.ย. 65) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :