รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการแข่งขันกีฬา Football Thailand Championship 2022 ในโครงการการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Festival

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการแข่งขันกีฬา Football Thailand Championship 2022 ในโครงการการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Festival

--------------------------------------

👏👏วันนี้ (16 ก.ย. 65) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา Football Thailand Championship 2022 รุ่นอายุ 8 ปี , 9 ปี , 10 ปี และ 11 ปี ในโครงการการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Festival โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

.

👏👏สำหรับการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Festival เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา ใน 7 จังหวัดภาคใต้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยเป็นความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา Football Thailand Championship 2022 ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุละ 24 ทีม ประกอบด้วยทีมในจังหวัดสตูลรุ่นละ 6 ทีม ทีมจาก 13 จังหวัดภาคใต้รุ่นละ 10 ทีม และทีมจากภาคอื่น ๆ รุ่นละ 8 ทีม รวมทุกรุ่น 96 ทีม

.

👏👏รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ เพราะมั่นใจและเชื่อว่ากีฬาจะนำคนมาอยู่รวมกัน เมื่อคนมาอยู่รวมกัน ก็จะมีการบริโภค มีการเดินทาง ซึ่งแน่นอนทำให้เราเห็นเป้าหมายในการส่งเสริมทั้งในมิติของเศรษฐกิจในพื้นที่และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย รวมถึงมิติด้านสังคมในการส่งเสริมกีฬา และที่สำคัญ 7 จังหวัดภาคใต้ ถือเป็นโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาและการท่องเที่ยวไปด้วยกันในพื้นที่ต่อๆ ไปในอนาคต

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar