ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์” สร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และเก็บขยะชายหาด ณ เกาะบุโหลนดอน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์” สร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และเก็บขยะชายหาด ณ เกาะบุโหลนดอน

--------------------------------------------------------------------

วันนี้ (26 ม.ค. 67) ที่เกาะบุโหลนดอน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์” สร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และเก็บขยะชายหาด โดยมีนาวาเอก แสนย์ไท บัวเนียม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน กลุ่มผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสตูล หรือ พสบ.จังหวัดสตูล คณะครู นักเรียน ตลอดจนสื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

.

ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างความรับรู้ในเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา , การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ดำเนินการโดยกลุ่มผู้ที่ผ่านหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสตูล หรือ พสบ.จังหวัดสตูล และร่วมเก็บขยะชายหาด การคัดแยกขยะ เพื่อนำไปเข้าโครงการขยะปันสุขของจังหวัดสตูล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน

.

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับรู้ถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

26 ม.ค. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar