จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

วันนี้ (30 ม.ค. 67) ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และ นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยมี นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล กล่าวรายงานฯ

.

ด้วยสำนักพระราชวัง ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองของรองเลขาธิการพระราชวัง อาคารสำนักพระราชวังหน่วยราชการในพระองค์ 904 โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการมอบปฏิทินหลวงฯ ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม สำหรับการมอบปฏิทินหลวงฯ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม โดยไม่ต้องจัดพิธีมอบปฏิทินฯ แต่ประการใด เนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับปฏิทินหลวงฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้ว

.

สำหรับปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2567 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ "ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่" รวมมีเนื้อหา อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar