จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน

วันนี้ (20 ก.พ. 67) ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในการศึกษา สนองแนวพระราชปณิธาน ให้กับคณะครูในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัด โดยมีนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

.

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยหนังสือสารานุกรม พิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน รวม 43 เล่ม เป็นสารานุกรมภาษาไทย จัดทำขึ้นเป็นรูปเล่ม เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุด เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน และให้ประชาชนได้ทรงสืบสาน ต่อยอด ตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสารานุกรมในรูปแบบ E-Book ด้วย ทำให้เรื่องราวในสารานุกรมเผยแพร่กระจายไปสู่ประชาชนทุกวัยได้โดยง่าย ซึ่งจังหวัดสตูล ได้รับหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน ให้กับสถานศึกษาตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับพระราชทานจำนวน 54 เล่ม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

.

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจังหวัดสตูลฯ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar