ศรชล.สตูล จัดกิจกรรม "สร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน

ศรชล.สตูล จัดกิจกรรม "สร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน

------------------------------------------------------

วันนี้ (21 ก.พ. 67) ที่เพ็ญทิพย์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นาวาเอกแสนย์ไท บัวเนียม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" โดยมีเรือตรี บำรุง ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง ศรชล.จังหวัดสตูล ศรชล.ภาค 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด

.

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูลให้กับเยาวชน ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรทางทะเลของชาติ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสตูล ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การเยี่ยมชมศึกษาทรัพยากรป่าชายเลนตำมะลัง เก็บขยะชายทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกป่าชายเลน โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จำนวน 50 คน

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

21 ก.พ. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar