สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และศิลปินจิตอาสา สร้างแลนมาร์คแห่งใหม่ ในกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน Street ภาพวาดฝาผนัง ณ ท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และศิลปินจิตอาสา สร้างแลนมาร์คแห่งใหม่ ในกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน Street ภาพวาดฝาผนัง ณ ท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล
-------------------------------------------------
??วันนี้ (24 ส.ค. 64) เวลา 16.30 น. ที่ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล จัดพิธีปิดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน Street Art จังหวัดสตูล” ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2564 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม และผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายจรัส บำรุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศิลปินจิตอาสา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมพิธีปิด
.
??หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชมภาพวาด พร้อมถ่ายรูปเช็คอินอย่างสวยงาม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้กำหนดแนวภาพไว้ 18 แนวภาพให้ศิลปินและเยาวชนสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความเหมาะสม ประกอบด้วย ฟอสซิล สะพานข้ามกาลเวลา ถ้ำภูผาเพชร ล่องแก่งวังสายทอง ปะการังใต้น้ำ ปราสาทหินพันยอด กุ้งมังกร โรตีชาชัก คนขายผลไม้เป็นแผง (จำปาดะ , กระท้อน , เงาะ , มังคุด , ลองกอง) ขนมบุหงาบูดะ ดอกกาหลง ดอกกาหลง วัฒนธรรมการแต่งกาย เรือประมงหาปลา คนตกปลา วิว ทะเล หาดทราย สันหลังมังกร พิธีลอยเรือชาวเล และบ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
.
??ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแล้ว ในส่วนของ อบจ.สตูล ก็จัดกิจกรรมภาพวาดฝาผนังเช่นกัน และยังมีศิลปินจิตอาสาจากหลายจังหวัดที่เป็นเครือข่ายด้านศิลปะ จิตรกรรม ภายใต้การนำของอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินแห่งชาติปี 2563 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม) ที่เดินทางมาวาดภาพฝาผนังที่ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล ด้วย นับว่าเป็นความร่วมมือที่สามารถสรรค์สร้างภาพวาดฝาผนังหลากหลายแง่มุม ให้กับจังหวัดสตูล เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่เดินทางมาลงเรือที่ท่าเทียบเรือปากบาราแห่งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาถ่ายภาพ เช็คอิน แชร์ภาพวาดฝาผนัง ทางสื่อโซเชียล และสื่อต่าง ๆ ให้แพร่หลายต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :