สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล เชิญหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ร่วมชมนิทรรศการพลังงาน "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564" ในระหว่างวันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล เชิญหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ร่วมชมนิทรรศการพลังงาน "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564" ในระหว่างวันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล
************************
🎉🎉วันนี้ 8 ต.ค. 64 นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน นิทรรศการพลังงาน “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
📌📌สำหรับการจัดนิทรรศการฯ ดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล กำหนดจัดงานจำนวน 20 รอบ รอบละไม่เกิน 10 คน และให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ฐานที่ 1 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 (เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนฯ ในปี 2565) , ฐานที่ 2 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (รถเข็น) และระบบฯ สำหรับบ่อบาดาล , ฐานที่ 3 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ห่างไกล และระบบฯ สำหรับห้องเย็น , ฐานที่ 4 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เตาชีวมวล ชุดหัวครอบแก๊สประสิทธิภาพสูง และระบบหมักก๊าซชีวภาพ , ฐานที่ 5 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
☎️☎️ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0 7472 4142 ในวันและเวลาราชการ

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :