นายฟะฮ์รี ซูไลมาน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางเอวาเรียน่า ฟะฮ์รีย์ ซูไลมาน นายกสมาคมสตรีอินโดนีเซีย/ภริยากงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและอำลา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
🔶🔶วันนี้ (12 ต.ค. 64) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายฟะฮ์รี ซูไลมาน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางเอวาเรียน่า ฟะฮ์รีย์ ซูไลมาน นายกสมาคมสตรีอินโดนีเซีย/ภริยากงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและอำลา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ
.
🔶🔶โดยในโอกาสนี้ นายฟะฮ์รี ซูไลมาน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ได้กล่าวอำลา และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การค้า-การลงทุน การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แม้ตนเองไม่ได้อยู่ในฐานะตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ก็พร้อมที่จะผลักดัน สนับสนุนความสัมพันธ์ และความร่วมมือ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดสตูล ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :