วันนี้ (12 ต.ค. 64) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายฟะฮ์รี ซูไลมาน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ภริยา และคณะ นำผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการอาหารและผ้าพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซีย
🔶🔶วันนี้ (12 ต.ค. 64) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายฟะฮ์รี ซูไลมาน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ภริยา และคณะ นำผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการอาหารและผ้าพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซีย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :